• Multimodal meningsskaping i matematikk 

      Dalen, Bjørg-Iren (Master thesis, 2023)
      Bakgrunn for valg av tematikk i masteroppgaven er interesse og fasinasjon av dynamikken som oppstår i estetiske læringsprosesser. Hovedvekten er på meningsskaping, og det som undersøkes er det tverrfaglige møte mellom kunst ...