• Barn med språkforstyrrelser 

      Dale, Sunniva Wei Halset (Bachelor thesis, 2022)
      I Barnehageloven §2 som omhandler barnehagens innhold, skrives det at departementet fastsetter nærmere regler om barnehagens innhold og oppgaver (rammeplan) ved forskrift (Barnehageloven, 2005, §§ 1-2b). Fagområdet ...