• Motivasjon i personalgruppa 

      Dahlen, Helene (Bachelor thesis, 2014)
      Problemstilling: på hvilken måte motiverer den pedagogiske lederen sine medarbeidere, og hvordan oppleves dette motivasjonsarbeidet for dem?