• Motivasjon & arbeidsmiljø 

      Borge, Martine Linnerud (Bachelor thesis, 2018)
      Problemstilling: Hvordan kan pedagogisk leder/styrer arbeide med motivasjon for å styrke arbeidsmiljøet i personalgruppen?