• Stille barn i uteområdet 

      Bakken, Ann-Katrin (Bachelor thesis, 2021)
      Denne oppgaven handler om de stille barna. Disse barna tar ikke stor plass i barnehagen og ligger meg nært hjertet. Jeg vil at alle barna skal få like muligheter og bli like mye sett inn i barnehagen sin hverdag. Gjennom ...