• Kompetanseutvikling i barnehagen 

      Bakke, Elisabeth Ersland (Bachelor thesis, 2023)
      Ut fra min interesse og mine opplevelser og erfaringer knyttet til kompetanseutvikling ble problemstillingen følgende: «På hvilken måte kan kompetanseutvikling påvirke personalets motivasjon og mestringsfølelse?»