• Inkludering av flerspråklige barn i lek 

      Bagøien, Maria Filippa Strandberg (Bachelor thesis, 2023)
      Vi lever i et mangfoldig samfunn som er preget av ulikheter innen kultur, etnisitet, religion og språk. Mangfoldet kan føre til utfordringer og konflikter i samfunnet, men det kan også være en kilde til utvikling og ...