• Voksenrollen - Barns selvstendighet og medvirkning i barnehagen 

      Åsvang, Celina Tro (Bachelor thesis, 2023)
      Hensikten med denne oppgaven er å belyse temaet voksenrollen for barns selvstendighet og medvirkning i barnehagen. Ved at barn får oppleve å klare ting på egenhånd og får lov til å medvirke i sin hverdag kan føre til at ...