• Motivasjon 

      Åsmul, Line (Bachelor thesis, 2014)
      Problemstilling: Hva kan pedagogisk leder gjøre for å motivere sine medarbeidere i hverdagen?