• Barn og farger 

      Årnes, Emilie Stande (Bachelor thesis, 2021)
      På bakgrunn av min kunnskap, erfaring og interesse ønsket jeg å utforske farger og fargeblanding. Mitt valg av aldersgruppe er knyttet til opplevelsen av at de yngste barna jeg møtte i praksis viste mye interesse og glede ...