Show simple item record

dc.contributor.advisorÅmot, Ingvild
dc.contributor.authorTrondsen, Ann Hege
dc.date.accessioned2022-09-20T13:24:59Z
dc.date.available2022-09-20T13:24:59Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3019223
dc.description.abstractJeg har i studiet sett nærmere på tre spesialpedagogers erfaringer på barns medvirkning med utgangspunkt i problemstillingen: Hvilke muligheter for medvirkning beskriver tre spesialpedagoger at barn med ekspressive kommunikasjonsvansker har i barnehagen? Masteroppgaven omhandler barn i alderen 1-6 år, og møte med spesialpedagoger som arbeider med barn med ekspressive kommunikasjonsvansker i barnehager. Det er spesialpedagogers perspektiver på barns medvirkning som har vært forskningsområdet. De empiriske funn er knyttet opp mot styringsdokumenter og teoretiske rammeverk som betrakter barns medvirkning. Oppgavens vitenskapsteoretisk bakteppe er hermeneutikk og den hermeneutiske spiral. Metodisk fremgangsmåte valgte jeg kvalitativ forskningstradisjon som består av tre semistrukturerte forskningsintervju med fokus sentrert på hvilke muligheter for medvirkning spesialpedagogen beskriver at barn med ekspressive kommunikasjonsvansker har i barnehagen. Intervjuene er transkribert og analysert ved hjelp av stegvis deduktiv analyse og tematisk analyse. Dette la grunnlag for diskusjon om spesialpedagogens erfaringer, barns muligheter og utfordringer for medvirkning i barnehagen. Funn i undersøkelsen viser at barn med ekspressive kommunikasjonsvansker kan oppnå medvirkning. Det kreves blant annet et kommunikasjonsstøttende språkmiljø og organisering av barnegrupper med inndeling i smågrupper for å styrke barns muligheter for medvirkning. En annen kvalitet kan være spesialpedagoger som er tilstedeværende, oppmerksomme og samarbeider tett med barn for å støtte, gi barn plass som aktiv medskaper som styrker barns selvfølelse og øker deres medvirkningsmuligheter. Spesialpedagoger som ivaretar det relasjonelle aspekt i møte med barn med ekspressive kommunikasjonsvansker vil kunne fremme dialog, inkludering, forstå medvirkning, være klar over sin maktposisjon og utvikle kompetanse på barns rettigheter.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanningen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleMedvirkning i barnehagen for barn med ekspressive kommunikasjonsvanskeren_US
dc.title.alternativeEn kvalitativ studie med intervju av spesialpedagoger Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom Trondheim, våren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderAnn Hege Trondsenen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal