Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHovik, Lise
dc.contributor.advisorSobh Chahboun, Sobh
dc.contributor.authorStenersen, Monica
dc.date.accessioned2021-10-04T07:29:33Z
dc.date.available2021-10-04T07:29:33Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2787332
dc.description.abstractGjennom barnehagelærerutdanningen med fokus mangfoldig språkmiljø har jeg tilegnet meg kunnskap, erfaring og utprøving i hverdagen, hvor interessen for barnehagens arbeid med språkmiljø og tilpasset kommunikasjon har kommet meg nært. Tema for bacheloroppgaven er begrenset, og formulering av problemstilling er noe jeg har presisert og avgrenset underveis. (Bergsland & Jæger, 2014, s. 61). Det å innsnevre hva jeg konkret setter søkelyset på, som i tillegg belyser feltet oppgaven undersøker, er en prosess som jeg har anvendt mer tid på. Jeg har valgt å se nærmere på noen punkter som jeg mener er relevante i forhold til tema og problemstilling. Disse punktene er; kommunikasjon og språkutvikling, tilrettelegging av gode samspill relasjoner for å fremme språkutvikling, supplerende kommunikasjon og språkarbeid, pedagogisk tilnærming og inkludering i barnegruppen og felleskapet. Feltet jeg utforsker inkluderer ikke aldersbestemt gruppe, da jeg mener at dette ikke har en bestemt metode eller oppskrift på og gjennomføres i forhold til alder eller utvikling hos barn med ASF. Med bakgrunn ut ifra dette, kom jeg frem til følgende problemstilling; «Hvordan tilrettelegge for språkutvikling som fremmer kommunikasjon og språklige ferdigheter hos barn med autismespekterforstyrrelser i barnehagen»?en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanningen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleHelhetlig språkutvikling for barn med autismeen_US
dc.title.alternativeTilpasset kommunikasjon og språklige ferdigheteren_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderMonica Stenersenen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal