Show simple item record

dc.contributor.advisorBerg, Jon Olaf
dc.contributor.advisorThiel, Oliver
dc.contributor.authorÅsheim, Vilde Ivana
dc.coverage.spatialTrondheim, Norgeen_US
dc.date.accessioned2020-10-16T08:33:16Z
dc.date.available2020-10-16T08:33:16Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2683251
dc.description.abstractRomforståelse utvikles allerede fra barnet fødes. Fra å være inne i mors mage til å kunne strekke seg i alle retninger (Nakken, 2017, s. 2). Geometrisk innsikt og romforståelse utvikles når barnet utforsker rommet, kjenner igjen, beskriver det og gjør det til sitt eget. Med andre ord når toåringen bruker kroppen sin til å finne ut hvor han eller hun kan gjemme seg, hvor langt han eller hun kan løpe uten å stoppe eller hva som er helt innerst i pappesken (Justnes, 2018, s. 4). Rammeplan for barnehagen. Innhold og oppgaver (2017, s. 54) påpeker at barnehagen skal bidra til at barna bruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelse (Senere referert til som Rammeplan for barnehagen). For å kunne følge opp dette, vil det være viktig at personalet i barnehagen anerkjenner den kroppslige væremåten som meningsfull, og har forståelse for at læring skjer gjennom kroppen. For videre utvikling av matematikk er barns grunnleggende romforståelse viktig. For eksempel er tallforståelsen avhengig av at romforståelsen utvikles. Den mentale tallinja fungerer som et tankeredskap dersom barnet forstår at den er bygd systematisk opp og er bevisst på at avstanden mellom tallene er like store. Erfaringer med rombegrepet avstand blir dermed viktig. Romforståelsen er også viktig for å utvikle evne til problemløsning. Å lage mentale bilder, altså romlig visualisering, er sentralt for å kunne rydde i informasjonen og løse problemet på en effektiv måte (Føsker, 2012, s. 64). Nettopp på grunn av dette har jeg hatt et ønske om å se hvordan romforståelse kan arbeides med de yngste barna i barnehagen. Denne oppgaven avgrenses til personalets arbeid med utvikling av romforståelse for de yngste barna i barnehagen. Rom er et ord som kan brukes i mange ulike sammenhenger, men i denne oppgaven vil det være den matematiske forståelsen av rom det fokuseres på. Det vil si barnets forståelse av rommet, og dets forhold til rommet (Nakken, 2017, s. 2). I denne oppgaven skal jeg derfor forsøke å besvare problemstillingen «Hvordan arbeider personalet med utvikling av romforståelse for de yngste barna?»en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskoleen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleMatematikk for de yngste barna i barnehagen: en bacheloroppgave som handler om personalets arbeid med utvikling av romforståelse for de yngste barnaen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderVilde Ivana Åsheimen_US
dc.source.pagenumber35en_US
dc.description.localcodeBHBAC3990en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal