Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSchram, Marianne
dc.contributor.advisorStordal, Gjertrud
dc.contributor.authorGretland, Mari Olavesen
dc.coverage.spatialTrondheim, Norgeen_US
dc.date.accessioned2020-10-06T10:57:42Z
dc.date.available2020-10-06T10:57:42Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2681313
dc.description.abstractI denne bacheloroppgaven skal jeg ta for meg hvordan en barnehage bruker barnesamtaler som et forebyggende verktøy mot seksuelle overgrep. Jeg vil finne ut hva informanten mener er viktig når det gjelder a forebygge, samt hvordan de gjør det i barnehagen. Dermed ble problemstillingen ≪Hvordan bidrar barnesamtaler til det forebyggende arbeidet av seksuelle overgrep mot barn?≫. I FNs barnekonvensjon artikkel 34 star det at alle barn skal bli beskyttet mot alle former for seksuelle utnytting og seksuelt misbruk (Barne- og familiedepartementet, 2003, s.25). Seksualitet og forebygging er temaer som jeg synes har vart spennende i lang tid. Andre året på studiet hadde jeg tema ≪kroppen≫ som mitt tre ukers prosjekt i praksis, så jeg mener det er viktig at barn lærer om egen kropp. Under utenlandsoppholdet mitt la jeg merke til at det var lite fokus på disse temaene. I 2016 fikk 4.6 millioner jenter, gutter og voksne fra hele verden traumehjelp, og medisinsk behandling etter a ha vare utsatt for voldtekt eller andre former for seksualisert vold (Unicef, 20.05.2020). Dette er noe som skjer over alt, sa jeg ble nysgjerrig på hvordan disse temaene blir jobbet med i Norge. Unicef skriver på sine nettsider at nesten 3.5 % av alle barn i Norge har opplevd seksuelle overgrep som voldtekt for de fyller 13 år (Unicef, 20.05.2020). Rundt 15% av norsk ungdom har opplevd en slags form for seksuelle overgrep, for eksempel: voldtekt, beføling ved bruk av makt eller presset til seksuelle handlinger eller krenkelser (Unicef, 20.05.2020). Disse temaene er noe som er veldig samfunnsaktuelt og seksuelle overgrep skjer rundt om i hele verden. Det er viktig a snakke med barn a gi de ulike verktøy slik at de kan sette grenser og våge å si ifra. Det er nedfelt i Rammeplanen (2017) at gjennom den daglige og nære kontakten med barn i barnehagen er personalet i en posisjon der de kan observere og motta informasjon om barns omsorgs- og livssituasjon. Personalet skal også ha et bevisst forhold til at barn kan vare og har blitt utsatt for vold, seksuelle overgrep som omsorgssvikt og ha kunnskap om hvordan dette kan forebygges og oppdages. (Rammeplan for barnehagen. Innhold og oppgaver, 2017, s.13). I min rolle som fremtidig barnehagelærer er det viktig a ha nok kunnskap om temaer som omhandler barns seksualitet, følelser, kropp og grenser slik at jeg kan hjelpe de som har behov for det. Videre i Rammeplanen (2017) star det at personalet skal sørge for at barn i barnehagen opplever trygghet, trivsel og tilhørighet (Rammeplan for barnehagen. Innhold og oppgaver, 2017, s.17). Målet mitt med denne bacheloren er å få større kunnskap om bruken av barnesamtaler, og hvorfor dette er viktig i arbeidet med å kunne forebygge mot seksuelle overgrep. Jeg vil også få større forståelse av viktigheten med a snakke og jobbe med seksualitet sammen med barn. Oppgaven min er delt inn i fem ulike kapitler: innledning, teori, metode, funn og drøfting og til slutt konklusjon og avslutning. I teorikapittelet skal jeg fremheve den teorien som jeg mener er relevant for å løse problemstillingen min. Videre i metodekapittelet skal jeg belyse den metode jeg har valgt å bruke, etterfulgt av funn og drøftingskapittelet hvor jeg skal drøfte data fra intervjuet opp mot teori. Til slutt vil jeg konkludere og avslutte min bacheloroppgave.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskoleen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleBarnesamtaler og forebyggende arbeid i barnehagen: "hvordan bidrar barnesamtaler til det forebyggende arbeidet av seksuelle overgrep mot barn?"en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderMari Olavesen Gretlanden_US
dc.source.pagenumber33en_US
dc.description.localcodeBHBAC3920en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal