Show simple item record

dc.contributor.authorVangstad, Anita Ramdahl
dc.date.accessioned2018-10-12T12:47:18Z
dc.date.available2018-10-12T12:47:18Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationVangstad, A. R. (2018). Hvilke tanker og opplevelser har barne - og ungdomsarbeidere om ledelse?. «Ikke på topp, men sånn litt under og kan være på topp når jeg vil». (Mastergradsavhandling). Trondheim: Dronning Mauds Minne Høgskolenb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2567882
dc.description.abstractDet finnes begrenset forskning i barnehagen om barne - og ungdomsarbeider og deres rolle som den ledede. Kravene til kvalitet i barnehagen er blitt skjerpet særlig gjennom revidert Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Formålet med denne studien har vært å frembringe kunnskap om barne - og ungdomsarbeider og deres tanker og opplevelser om ledelse. Studien bygger på en kvalitativ metode hvor 4 barne - og ungdomsarbeider er intervjuet. Intervjuene ble transkribert og deretter bearbeidet i en temabasert meningsfortetting. I forarbeidet til studien ble det framskaffet litteratur og tidligere gjennomført forskningsresultater som omhandlet ledelse i barnehage med fokus på barne - og ungdomsarbeider og pedagogisk ledelse. Denne er tatt med i teoridelen som omhandler ledelse, organisasjons struktur, kultur og motivasjon. Barnehagens mandat og aktører er også belyst. Funnene tyder på at likhetskultur fortsatt preger de barnehagene som forskningsdeltakere arbeider i. De er opptatt av at alle gjør de samme oppgavene og at det ikke er noe forskjell på gulvet. Den gode lederen ser sine medarbeidere og er god til å kommunisere evner. Det å bli sett og få gi innspill til det som skal foregå i hverdagen er viktig for barne - og ungdomsarbeiderne. Pedagogisk ledelse og utvikling foregår i møter. Funn viser at barne - og ungdomsarbeider motiveres av selve oppdraget for barnehagen – det å gi barn i barnehage en dag med god kvalitet. Omstrukturering på ledernivå ser ikke ut til å bidra nevneverdig til mer nærledelse hos barne - og ungdomsarbeidere. Utsagnet som har gitt tittel til oppgaven beskriver barne - og ungdomsarbeider: «Ikke på topp, men sånn litt under og kan være på topp når jeg vil». Med denne forstås at barne - og ungdomsarbeider trives i sitt arbeid, hun er verdifull og er rett ved siden/under der beslutningene tas, men om hun har lyst kan hun selv bestemme.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherDronning Mauds Minne Høgskolenb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleHvilke tanker og opplevelser har barne - og ungdomsarbeidere om ledelse?. «Ikke på topp, men sånn litt under og kan være på topp når jeg vil»nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber1–79nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal