• Møte med barn i sorg og krise 

      Aglen, Kjersti (Bachelor thesis, 2014)
      Problemstilling: Hvordan jobber personalet i to barnehager i Namsos kommune med barn som opplever sorg og krise?