• Mat og måltidsituasjonen i barnehagen 

      Aaknes, Una (Bachelor thesis, 2021)
      I min bacheloroppgave ønsker jeg å se på matglede hos barn. Rammeplanen sier at barnehagen skal bidra til at «måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner» Videre ...