• Femåringers motoriske kompetanse og fysiske form 

   Berg, Anne; Lysklett, Olav B. (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Barns fysiske form kan gi en indikasjon på deres helse og ha betydning for deres sosiale ferdigheter, selvoppfatning og læring. Hensikten med denne studien er få økt kunnskap om sammenhengen mellom femåringers fysiske form ...
  • Spesifikk visuell trening som pedagogisk metode med fokus på øyebevegelser som påvirker barns lesing 

   Fitzgerald, Lene Solli; Berg, Anne (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Lesing er en komplisert prosess med mange ulike komponenter. Barn er av-hengige av å kunne lese for å fungere godt i hverdagen. Denne studien fokuserer på lesehastighet og øyemotoriske bevegelser hos en gruppe skoleelever ...