• Følgeevaluering av Kompetanse for fremtidens barnehage. Oppsummeringsrapport 

      Sivertsen, Håkon; Ljunggren, Elin Birgitte; Lorentzen, Ranveig Sofie; Janninger, Linda (Research report, 2021)
      Strategien Kompetanse for fremtidens barnehage er et sentralt virkemiddel for å støtte implementering av rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, og har et mål om å sikre barn et barnehagetilbud av høy kvalitet. ...