Now showing items 88-93 of 93

  • Using self-made automata to teach STEM in early childhood teacher education 

   Thiel, Oliver; Lundheim, Rolv Sigmund; Hanssen, Signe Marie; Moe, Jørgen; Vaz-Rebelo, Piedade (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   In recent decades, an increasing number of countries have integrated science, technology, engineering, and mathematics (STEM) into their curricula for early childhood education and care (ECEC). In contrast to this trend, ...
  • Utbredelse av konsepter i norske barnehager 

   Lund, Åse; Franck, Karianne; Juritsen, Trine Lise; Østmoen, Jostein Paulgård; Wilhelmsen, Terese (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   I løpet av kort tid har konsepter, i form av standardiserte programmer og metoder tatt plass i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Det gir et behov for mer forskningsbasert kunnskap om fenomenet. Denne artikkelen har ...
  • Utdanning i kunstfag: Samarbeid, kvalitet og spenninger 

   Bandlien, Bjørn-Terje; Olaussen, Ingvild Olsen; Letnes, Mari-Ann; Angelo, Elin (MusPed:Research;, Chapter, 2021)
   Velkommen til antologien Utdanning i kunstfag: Samarbeid, kvalitet og spenninger. Denne antologien presenterer forskningsprosjekter som undersøker ulike aspekter ved samarbeid i og mellom grunnskole, kulturskole og ulike ...
  • Values in Early Childhood Education: A Cross-Cultural Comparative Study of Values for ECE Expressed in Policy Documents 

   Gunnestad, Arve; Mørreaunet, Sissel; Chahboun, Sobh; Pearson, Jolene (Peer reviewed; Journal article, 2022-06-27)
   Purpose: This comparative study identifies core values expressed in Early Childhood Education (ECE) official policy documents from a sample of thirteen countries. Design/Approach/Methods: This study employs document ...
  • Veien hjem i Lisa Aisatos En fisk til Luna 

   Fodstad, Cecilie Dyrkorn; Alfheim, Ingvild Kristin (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Det norske bildeboklandskapet har overveiende hatt karakterer med vestlig utseende, men det siste tiåret ser vi en tendens til at det er noen eksperimentelle bildebokskapere som utforsker spørsmål om migrasjon, identitet ...
  • When Anger Arises in the Interaction with Children in Kindergartens – The Staff’s Reactions to Children’s Resistance 

   Skoglund, Ruth Ingrid; Åmot, Ingvild (Peer reviewed; Journal article, 2020)