• Fysisk aktivitet og motorisk utvikling 

      Wold, Kristin Moe (Bachelor thesis, 2013)
      Problemstilling: Hvordan legges det til rette for fysisk aktivitet på en småbarnsavdeling med tanke på barnas motoriske utvikling?