• Oppstart i barnehagen 

      Wist, Nina (Bachelor thesis, 2015)
      Problemstilling: På hvilken måte kan pedagogisk leder legge til rette for at små barns behov for tilknytning blir ivaretatt i oppstartsperioden?