• Arbeid med kulturelt mangfold: diskriminerings- og rasismeforebyggende? 

      Vartdal, Victoria Løkkeberg (Bachelor thesis, 2021)
      Enhver bacheloroppgave sentrerer seg rundt en problemstilling som omhandler temaet man har valgt å ta for seg (Bergsland & Jæger, 2014, s. 58). Da jeg skulle velge problemstilling gikk jeg mye frem og tilbake for å komme ...