• Naturglede i barnehagen 

      Vansvik, Julie Margrethe (Bachelor thesis, 2023)
      I denne bacheloroppgaven er formålet å løfte opp temaet naturglede i barnehagen, hvor jeg skal undersøke hvilke erfaringer pedagogiske ledere har med å tilrettelegge for at barn kan oppleve naturglede i barnehagen. Naturglede ...