• Motivasjon og kompetanseutvikling 

      Unhjem, June (Bachelor thesis, 2014)
      Problemstilling: Hvordan kan barnehagen arbeide med kompetanseutvikling, og vil arbeid med dette bidra til å motivere personalet i sitt arbeid?