• Sang og musikkvalg i barnehagen 

      Susort, Margrete (Bachelor thesis, 2014)
      Problemstilling: Hvilke pedagogiske begrunnelser ligger til grunn for valg av sang og musikkrepertoar for de minste barna i barnehagen?