• Barns undring 

      Sundvold, Silje B. (Bachelor thesis, 2014)
      Problemstilling: Hva tenker personalet om barns undring og hvilke utfordringer byr arbeidet på?