• Barns seksualitet 

      Strand, Fay Natalie Simonsen (Bachelor thesis, 2021)
      Kropp og seksualitet er viktige og et utbredt tema i samfunnet i dag. Barna blir eksponert for dette fra Tv og film og sosiale medier fra de er små. Selv om dette er høyaktuelt i dagens samfunn, snakkes det lite om, og det ...