• Barn, kjønn og lek 

      Strøm, Daniel (Bachelor thesis, 2013)
      Problemstilling: Hvordan kan vi se kjønnsforskjeller i barns lek i barnehagen?