• Helhetlig språkutvikling for barn med autisme 

      Stenersen, Monica (Bachelor thesis, 2021)
      Gjennom barnehagelærerutdanningen med fokus mangfoldig språkmiljø har jeg tilegnet meg kunnskap, erfaring og utprøving i hverdagen, hvor interessen for barnehagens arbeid med språkmiljø og tilpasset kommunikasjon har kommet ...