• Ta i mot og ta farvel 

      Støle, Margrethe (Bachelor thesis, 2018)
      Problemstilling: Hvordan kan barnehagelærere legge til rette for en trygg ankomst og avskjed om morgenen for de yngste barna i barnehagen?