• Kreative prosesser med gjenbruksmaterialer 

      Sormbråten, Mina (Bachelor thesis, 2014)
      Problemstilling: Hvordan kan jeg som førskolelærer legge til rette for kreative prosesser med gjenbruksmaterialer i barnehagen?