• Voksenrollen i utelek 

      Skjerså, Elin (Bachelor thesis, 2014)
      Problemstilling: Hvordan kan personalet i utetiden arbeide med å fremme et stimulerende miljø for kroppslig lek hos barn i alderen 3-5 år?