• Livsmestring – et komplekst begrep? 

      Skarsvåg, David Sollie (Bachelor thesis, 2022)
      Er det slik at det økte fokuset på psykisk helse og derigjennom livsmestring er et rop om hjelp for barna i barnehagen? Slik Jens Bjørneboe satte søkelys på 50-talls skolen med sin roman «Jonas» i 1955 (Bjørneboe, 1955). ...