• Motivasjon i personalgruppa 

      Skårvold, Ingvil Lyngen (Bachelor thesis, 2018)
      Problemstilling: Hvordan kan pedagogisk leder arbeide for å fremme motivasjon i personalgruppa?