• Lek som pusterom 

   Sørheim, Ingrid Haslestad (Bachelor thesis, 2023)
   Denne bacheloroppgaven har fokus på lek knyttet til barns psykiske helse. Jeg valgte tema på bakgrunn av lekens store verdi og relevans i barnehagen, leken er selve momentet i livet barn lever, og påvirker alle aspekter ...
  • Lek som pusterom 

   Sørheim, Ingrid Haslestad (Bachelor thesis, 2023)
   Under barnehagens verdigrunnlag «livsmestring og helse», står det at barnehagen skal fremme barnas fysiske og psykiske helse (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 11). I rammeplanen står det også at leken skal ha en sentral ...