• Foreldresamarbeid med minoritetsspråklege foreldre i barnehagen 

      Sørheim, Elisabeth Kronstad (Bachelor thesis, 2020)
      Tal frå Utdanningsdirektoratet viser at andelen av minoritetsspråklege barn i barnehagen stig. I 2019 var det 52300 minoritetsspråklege barn i norske barnehagar. Det er ein auke på 2,7 prosent frå 2018. Totalt er det 19 ...