• Barn skaper animasjon 

      Sørensen, Marit (Bachelor thesis, 2018)
      Problemstilling: Hvordan kan digitale verktøy brukes i barns skapende prosess?