• Digitale verktøy og språkutvikling 

      Søbstad, Hilde Marie (Bachelor thesis, 2022)
      Hovedmålet med denne oppgaven er å videreutvikle kunnskapen på hvordan man kan arbeide med temaet i arbeidslivet. På bakgrunn av dette er følgende problemstilling utarbeidet «hvordan arbeider to ulike barnehager pedagogisk ...