• Positiv grensesetting på småbarnsavdeling 

      Rinde, Ingrid Linnea Boman (Bachelor thesis, 2014)
      Problemstilling: Hvordan benytter de ansatte i barnehagen seg av positiv grensesetting for å oppnå en god pedagogisk atmosfære?