• Kompetanseheving i barnehagen 

      Reppe, Oda Kristin (Bachelor thesis, 2019)
      Problemstilling: Hvordan arbeider pedagogisk leder for å heve kompetansen til sine assistenter?