• Barn sine kjensler 

      Relling, Ida Hollum (Bachelor thesis, 2018)
      Problemstilling: Kva metodar brukar ein utebarnehage i USA i sitt arbeid med barn sine kjensler?