• Flat organisasjonsstruktur i en lærende organisasjon 

      Rekdahl, Emilie (Master thesis, 2022)
      Barnehagesektoren har de to siste tiårene gjennomgått store endringer. Det har blant annet blitt økt krav til innhold og kvalitet i barnehagen. Et av kravene er at barnehagene skal være en lærende organisasjon (Kunnskaps ...