• Risikolek 

      Røsten, Therese (Bachelor thesis, 2014)
      Problemstilling: Hvordan forholder pedagogisk ledere seg til risikofylt lek og hvordan møter barnehagen barnas behov for slik lek?