• Voksenrollen i uteområdet 

      Røsten, Marianne (Bachelor thesis, 2014)
      Problemstilling: Hvilken betydning har personalet for barns fysiske aktivitet i utetida og hvordan kan personalet tilrettelegge for at barn skal få gode erfaringer med fysisk lek ute?