• Drama og dramatisk lek 

      Rødland, Martine Støhle (Bachelor thesis, 2018)
      Problemstilling: Hvordan kan arbeid med drama være med på å inspirere barns dramatiske lek?