• Risikofylt lek 

      Oshaug, Kristin Lyngen (Bachelor thesis, 2012)
      Problemstilling: I hva slags situasjoner og hvor opplever barn spenning i barnehagens uteområdet?