• Musikk i flerkulturelle perspektiver 

      Orby, Henriette (Bachelor thesis, 2013)
      Problemstilling: Hvordan kan musikk bidra til et inkluderende fellesskap i barnehagens kulturelle mangfold?