• Hverdagssamtalen ved hente- og bringesituasjonen 

      Nydal, Marte (Bachelor thesis, 2021)
      Denne studien handler om å undersøke hvordan personalet i barnehagen kan arbeide i møte med foreldre slik at barnet kommer i sentrum for samtalen ved hente- og bringesituasjonen. Oppgaven ser nærmere på hvilke praksiser ...