• Barns fysiske form og KMI 

      Nistad, Martin Bjørnestad (Bachelor thesis, 2014)
      Problemstilling: Er det forskjeller mellom barn med lav og høy kroppsmasseindeks når det gjelder fysisk form?